Unngå svinn og tyverier i julen

Velkommen til vår sikkerhetskalender! Vi teller ned til jul ved å dele ett sikkerhetstips hver ukedag helt frem til julaften. I dag er det 10. desember og vi tar for oss et ganske kjedelig problem, nemlig tyveri og internt svinn. Juletid er en hektisk tid, og mye aktivitet i butikkene gjør det også enklere for uærlige sjeler å plukke med seg varer de ikke har betalt for.

I en ideell verden skal du naturligvis stole på dine ansatte og dine kunder. Realiteten er imidlertid at både internt svinn og tyverier fra kunder er et faktum i veldig mange bransjer og bedrifter. Julen er en tid hvor lokalene ofte har mange besøkende og mange ekstra på jobb. Det er fullt trøkk og hektiske dager. Om det i utgangspunktet er relativt enkelt å stjele fra din virksomhet, er det dermed enda enklere i julen.

Les mer om hvordan du kan få bukt med internt svinn her.

Vi har løsninger for å få bukt med tyveriene

Noe av det viktigste du kan gjøre er å snakke med de ansatte om denne utfordringen. Mange henter inn litt ekstra arbeidskraft i den hektiske juleperioden, og det er viktig å ha litt ekstra fokus på disse. Vær tydelig på hva som forventes av alle på jobb, og på konsekvensene hvis rutiner og regler ikke følges.

Sørg for at du informerer de ansatte om hvordan de skal håndtere kundene, både hva gjelder god service og ikke minst det preventive knyttet til butikktyveri. Føler kundene seg sett blir terskelen høyere for å ta med en vare ut uten å betale. Prøv derfor å gi alle kunder litt ekstra oppmerksomhet mens de oppholder seg inne i butikken. Dette er svært preventivt mot butikktyveri.

Dersom mistenkelig oppførsel observeres, skal den ansatte ikke nøle med å tilkalle vekter.  Er vekter ikke tilgjengelig så informer de andre ansatte om situasjonen. Vi i Stanley Security har også gode løsninger for å redusere internt svinn og samtidig heve terskelen for tyveri blant kunder. God og riktig bruk av adgangskontroll, sikkerhetskameraer og varesikring har stor effekt i mange tilfeller. Det er også mulig å sette opp varsling på innbruddsalarmen, slik at det går ut en melding når anlegget kobles fra utenom fastsatte tider.

Kontakt oss for mer informasjon om sikkerhetsløsninger som forebygger svinn og tyverier.