Unngå unødvendige vekterutrykninger med bildeverifisering

Når en innbruddsalarm utløses, kan dette ha utallige årsaker. At det er et faktisk innbrudd som har utløst alarmen, er heldigvis ganske sjelden. Unødvendige utrykninger er både kostbart for virksomheten og ressurskrevende for selskapet som rykker ut. Ved hjelp av bildeverifisering kan årsaken til utløst alarm avdekkes, uten at alarmselskapet fysisk er på stedet. Dette betyr sparte kostnader for deg som kunde.

Hvordan muliggjøre bildeverifisering?

For at vi skal kunne utføre bildeverifisering, forutsettes naturligvis kameraovervåkning. Via strategisk plasserte kameraer kan området kontrolleres og vurderes fra vårt sikkerhetssenter. Dermed er vi umiddelbart i stand til å iverksette de rette tiltakene dersom det skulle bli nødvendig.

Les mer om hvordan digitale vekterinspeksjoner er bra for miljøet her.

Bildeverifisering lar oss reagere raskt og riktig

Den mest åpenbare fordelen med bildeverifisering er at man raskt kan avdekke årsaken til hvorfor alarmen utløses. Bildedokumentasjon av forholdene gjør oss i stand til å reagere raskt og riktig. Ser vi for eksempel på bildene at det er røykutvikling i lokalene, vil brannvesenet kontaktes. Er det tegn til innbrudd kontaktes politi og samtidig vekterutrykning.  Er alt normalt sendes ikke utrykning, dere som kunde sparer kostnader til utrykning og vi sparer miljøet ved å unngå å kjøre bomtur.

Kontroll av lokalene utenom arbeidstiden

Man kan også benytte bildeverifisering for å avdekke om noen oppholder seg i lokalene når de ikke burde. Ved hjelp av bevegelsesdetektor kan alarmen varsle om aktivitet på gitte tidspunkt, for eksempel utenom normal åpningstid. Da har man naturligvis også mulighet til å se på opptakene hva slags bevegelse som ble registrert, slik at man kun iverksetter tiltak om nødvendig.

Er bildeverifisering tilstrekkelig i nødsituasjoner?

Det sies at 9 av 10 utrykninger ved utløst innbruddsalarm skyldes andre forhold enn innbrudd, men hva med det tilfellet der noe faktisk er galt eller noen opplever en truende situasjon? Virksomheter som kan være utsatt for ran og trusler har normalt installert en egen ran- eller trusselalarm. Operatør på vårt sikkerhetssenter vil raskt tilkalle politi. Her vil informasjonen fra kameraene ha stor betydning. Er det en eller flere ranere, har de våpen, hvor i lokalene befinner de seg osv? Slik informasjon vil være svært nyttig for politiet.

Ved et innbrudd vil innbruddstyven i de fleste tilfeller ha forsvunnet før vekter er på plass. Sjansen for å få tatt innbruddstyven i etterkant øker med bildeverifisering. Signalement, type bil, fluktretning osv. kan være informasjon som er fanget opp på kameraene. Dette er svært nyttig informasjon for politiet i jakten på en gjerningsmann.  

Bildeverifisering sparer kostnader, ressurser og miljøet

I de tilfellene der en katt, en fugl eller en ansatt som har glemt alarmkoden har utløst alarmen, er det både kostnad- og ressursbesparende å unngå utrykninger. Dessuten ligger det et miljømessig aspekt i at man unngår utkjøringene man ville fått ved en fysisk utrykning. Det er med andre ord mange viktige fordeler ved å digitalisere vaktholdet.

Er du interessert i å ta i bruk bildeverifisering i dine lokaler? Kontakt oss gjerne for en kostnadsfri befaring.