Var kameraopptaket der da du trengte det?

En av hovedfordelene med å installere et kameraanlegg, er tryggheten det gir. Dersom noe skulle skje i deres lokaler, skal du kunne være sikker på at dette vil fanges opp av kameraene. Da er det imidlertid svært uheldig om anlegget er rammet av en driftsstans når uhellet først er ute. Ved å la oss administrere bedriftens kameraanlegg, unngår dere at tryggheten kameraanlegget skaper blir en falsk trygghet. Vi sjekker at kameraene virker og at billedopptaket lagres i deres lokaler til enhver tid.

Unngå problemer med kameraene

Det er ikke uvanlig å tenke at man har ivaretatt sikkerheten med en gang kameraet er installert, men et kamera og en opptaksenhet som står og går konstant vil på et eller annet tidspunkt få en teknisk feil. Dette vil føre til en stans i opptak og lagring og tap av viktig billedinformasjon.

Å administrere eget kameraanlegg kan være tidkrevende, og oppgaver som å kontrollere at kameraene virker kan lett bli nedprioritert i hektiske perioder. Velger du heller å sette bort administrasjonen og ettersyn av ditt sikkerhetsanlegg, er du garantert at jevnlige kontroller blir utført og at opptakene fra kameraene er tilgjengelige når du trenger dem.

Invester i et godt sikkerhetssystem

Når man først skal investere i et sikkerhetssystem, vil man at det skal dekke de behovene man har. Det er store forskjeller på ulikt utstyr. For å få den kvaliteten og nytteverdien man ønsker, lønner det seg å velge et sikkerhetsanlegg fra en profesjonell aktør. Vi kan hjelpe dere med å sette sammen en sikkerhetspakke som gir tilstrekkelig dekning. Det handler ofte om å velge et sikkerhetsnivå som er «godt nok» og ikke «Fort Knox». Sikkerhetsnivået skal være tilpasset virksomhetens trusler.

Les om hvorfor kameraovervåkning ikke alltid er kameraovervåkning her.

Digitale inspeksjoner gir økt trygghet

Med digitale inspeksjonsrunder via kameraanlegget får du effektivt og rimelig vakthold av dine lokaler. Vi administrerer ditt sikkerhetsanlegg fra vårt sikkerhetssenter, og kan logge oss inn og utføre inspeksjoner opptil flere ganger i døgnet. Dette lar oss iverksette raske og riktige tiltak når ulike situasjoner oppstår. Dessuten vil vi raskt legge merke til om et kamera ikke fungerer som det skal.

Gode backup-rutiner sikrer deres bildemateriale

Det er ikke bare på kameraene at feil kan forekomme. Like viktig er det å ta vare på annet teknisk utstyr, slik at man får utbytte av opptakene kameraene produserer. Med gode rutiner for backup av data kan du gå tilbake og se over bildemateriale, selv når én server svikter.

Lovverket tilsier at data fra kameraanlegg kan lagres i syv dager. Du kan derfor ikke beholde backup av opptak som er tatt opp mer enn syv dager tilbake i tid. Normalt vil syv dager være tilstrekkelig med tid til å gå igjennom aktuelle opptak. Det finnes også andre regler når opptakene skal brukes under en eventuell etterforskning, da kan aktuelt opptak lagres i lengre tid.

Har du spørsmål knyttet til administrasjon av ditt sikkerhetssystem? Kontakt oss gjerne ved å trykke på denne lenken